Om oss

Logo for Ringerike soppforening illustrasjon: Gunborg Pazzi

Logo for Ringerike soppforening illustrasjon: Gunborg Pazzi

Ringerike soppforening ble stiftet i 1993.

Bli med oss på tur!

Om våren arrangere vi turer for å finne og å lære om urter og vårsopper.

Hver høst bruker vi mye tid på soppturer.

Kari Østengen

Styreleder

99576310

kariwo@online.no

Cecilia Skrutvold

Styremedlem

91168832

cillan@hadeland-energi.net

Vegard Bunes

Sekretær

90982723

dumetorum@yahoo.com

Kirsti Ruden Østlund

Styremedlem

93262071

ostlundkirsti@gmail.com

Grete Hollerud

Kasserer

90861136

hollerud.gaard@ringnett.no