Om oss

Logo for Ringerike soppforening illustrasjon: Gunborg Pazzi

Logo for Ringerike soppforening illustrasjon: Gunborg Pazzi

Ringerike soppforening ble stiftet i 1993.

Bli med oss på tur!

Om våren arrangere vi turer for å finne og å lære om urter og vårsopper.

Hver høst bruker vi mye tid på soppturer.

Ringerike soppforening

Kari Østengen

Styreleder

99576310

kariwo@online.no

Kirsti Ruden Østlund

Styremedlem og soppsakyndigansvarlig

93262071

ostlundkirsti@gmail.com

Grete Hollerud

Kasserer

90861136

hollerud.gaard@ringnett.no

Laila Reinsnos

Styreleder og nyttevekstansvarlig

45435710

lreinsnos@hotmail.com

Aage Bergedahl

Styremedlem

90651796

aage.bergedahl@hotmail.com